musikquiz 27

Nästa musik quiz torsdag 16 januari
med quiz mastern Johan.

Quizkvällar varannan torsdag (ojämna veckor) med start 19.00. Köket stänger 20.00 då har vi en quiz meny.

Leila med personal