musikquiz 27

Nästa  allmän quiz torsdag 23 september
Med quiz mastern ”Johan”!
Start 19.00-21.00!
Ring gärna och boka bord på 992772!