musikquiz 27

Nästa allmänna quiz torsdag 12 maj med quiz mastern Johan.
Start 19.00-21.00.

Nästa musik quiz .
Ring gärna och boka bord på 99 27 72!