musikquiz 27

Nästa allmänna quiz torsdag 21 juli med quiz mastern ”Johan”.
Start 19.00-21.00.
Ring gärna och boka bord på 99 27 72.

Nästa musik quiz  torsdag 28 juli
med  quiz mastern ”Johan” start 19.00-21.00
Ring gärna och boka bord på 99 27 72!