musikquiz 27

Nästa allmänna quiz torsdag 22 september med quiz mastern ”Johan”.
Start 19.00-21.00.
Ring gärna och boka bord på 99 27 72.

Nästa musik quiz  torsdag 6 oktober
med quiz mastern Johan start 19.00-21.00 .
Ring gärna och boka bord på 99 27 72!