musikquiz 27

Nästa allmän quiz med quiz mastern(Johan) torsdag den 17 september!
Nästa musik quiz kör vi  25 september
med quiz mastern ( Ricky)!

Köket öppet med full a la carte till 20.00.
Ring och boka bord på 99 27 72.