musikquiz 27

Nästa musik quiz fredag 27 Mars
19.00-21.00.
Köket öppet med full a la carte till 20.00.
Ring och boka bord på 99 27 72.