musikquiz 27

Nästa allmän quiz med quiz mastern(Johan) torsdag den 15 oktober!
Nästa musik quiz kör vi  30 oktober
med quiz mastern ( Ricky)!

Köket öppet med full a la carte till 20.00.
Ring och boka bord på 99 27 72.